Omgevingsvergunning

Vergunning bij kozijnen vervangen niet nodig, maar blijf oppassen

De Nederlandse overheid komt keer op keer met nieuwe regelgeving omtrent bouwen en verbouwen. Het is niet mogelijk grote aanpassingen te doen aan de woning zonder dat de plaatselijke overheid geïnformeerd wordt. De omgevingsvergunning is sinds oktober 2010 van kracht, deze vergunning is de vervanger van de bouwvergunning. Inhoudelijk is de regelgeving met betrekking tot het plaatsen van kozijnen en andere gevelwijzigingen niet ingrijpend veranderd, alleen is het proces gedigitaliseerd.

Worden de kozijnen vervangen van het hoofdgebouw of bijgebouw

Mocht u op korte termijn nieuwe kozijnen willen plaatsen of oude kozijnen willen vervangen, dan zult u moeten weten tot welke categorie bouwwerk uw woning behoort. De meeste gevelwijzigingen vinden plaats bij het hoofdgebouw, dus de daadwerkelijke woning. Kozijnen zijn vergunningsvrij te vervangen bij de zij- en achtergevel. U kunt de kozijnen van de voorgevel ook zonder vergunning vervangen, maar dan moet wel de oude stijl gehanteerd blijven, anders is een vergunning noodzaak.

U kunt de kozijnen van bijgebouwen, zoals een schuur of uitbouw ook vergunningsvrij vervangen of renoveren, mits deze gebouwen behoren tot het hoofdgebouw. Het bestemmingsplan beschrijft de functie van een gebouw. Mocht de schuur of uitbouw niet behoren tot het hoofdgebouw, dan zal een kozijnen vergunning aangevraagd moeten worden. Het advies is, zodra u afwijkt van de oude stijl van de gevel, dus van klassiek naar modern wilt, dan is het verstandig te informeren bij de gemeente.

Gevels wijzigen van beschermde monumenten en stadsgezichten

Wilt u de gevel van een gemeentelijk of provinciaal beschermd monument wijzigen, dan bent u altijd gebonden aan een vergunning, zowel bij nieuwbouw, maar ook bij onderhoud, restauratie of andere veranderingen is een omgevingsvergunning verplicht. De regelgeving voor een rijks beschermd monument is bijna identiek, maar bij deze monumenten kunt u wel vergunningsvrij onderhoud- of restauratiewerkzaamheden uitvoeren. U kunt voor de zekerheid ook een check doen via het omgevingsloket.