Oude houten kozijnen

Laat uw oude houten kozijnen vervangen door kunststof kozijnen

Een zeer groot aantal Nederlanders laat de kozijnen vervangen om uiteenlopende redenen. Een veel gebruikt argument is ouderdom, maar ook een betere isolatie is een reden voor het vervangen van de kozijnen. U kunt op deze webpagina lezen, waarom kozijnen vervangen zouden moeten worden, ook wordt stilgestaan bij de montage van kozijnen. Kortom, hoe wordt een kozijn vervangen en in welk tijdsbestek vinden deze werkzaamheden plaats en wat kunt u verwachten van de kozijnspecialist.

Kozijnen vervangen vanwege ouderdom, betere isolatie en veiligheid

Het aantal nieuwbouwhuizen in Nederland groeit gestaag, deze huizen zijn automatisch voorzien van nieuwe kozijnen. De meeste Nederlandse huizen hebben echter nog oude slecht isolerende houten kozijnen. U kunt de energierekening dusdanig verlagen, alleen moeten de kozijnen vervangen worden door bijvoorbeeld nieuwe kunststof kozijnen. Oudere houten kozijnen hebben vaak enkelglas en de kitranden volstaan niet meer. De investering is snel terugverdiend met nieuwe kunststof kozijnen.

De kwaliteit van kozijnen wordt op verschillende manieren gewaarborgd en vrijwel automatisch ook de veiligheid. Het is de moeite waard kozijnen te vervangen uit veiligheidsperspectief. Alle kozijnen moeten tegenwoordig beschikken over SKG klasse 2, dit keurmerk ziet toe op de inbraakveiligheid van hang- en sluitwerk. Een enkeling laat de kozijnen vervangen, omdat het huidige geveluiterlijk hem of haar niet meer aanstaat. Laat de oude Hollandse kozijnen vervangen door moderne kunststof kozijnen.

Maak altijd duidelijke afspraken met uw kozijnspecialist

Het vervangen van een kozijn start met het maken van duidelijke afspraken, een goede communicatie zal moeten plaatsvinden met betrekking tot de plaatsingsdag. Op de plaatsingsdag zelf zullen ook afspraken gemaakt moeten worden, zo zal de volgorde van werkzaamheden worden afgestemd, zodat het huis kan worden afgeplakt met een doorzichtige folie. De folie voorkomt niet alleen krassen en andere beschadigingen, maar houdt de verspreiding van vuil ook tegen, dit scheelt schoonmaakwerk.

De kozijnspecialist zal afspraken willen maken met betrekking tot de afwerking van de binnenzijde van het kozijn, voordat begonnen wordt met het verwijderen van het oude kozijn, ten minste als sprake is van renovatiewerkzaamheden. Het oude kozijn moet eerst verwijderd worden, voordat een nieuw houten, dan wel aluminium of kunststof kozijn geplaatst kan worden. Eerst wordt het glas afgevoerd, door de glaslatten te verwijderen, vervolgens wordt het oude kozijn met grote precisie verzaagd en afgevoerd.

Kozijnen vervangen

Kozijnen vervangen kan binnen kort tijdsbestek plaatsvinden

Kozijnen worden meestal vervoerd op een aanhangwagen, waar zij kant-en-klaar zijn opgeplaatst. De zijkanten van het kozijn worden eerst voorzien van een comprimerende celband, hierdoor sluit de gevel goed aan op het nieuwe kozijn. Daarna wordt de gevel gecontroleerd op loszittend voegwerk en/of stenen, alvorens het gloednieuwe kozijn in het gat van het oude verwijderde kozijn wordt geplaatst. Nadat het nieuwe kozijn is geplaatst wordt deze vastgeschroefd en verder afgemonteerd.

Dubbelglas en draai- of draaikiepramen worden als laatste in het kozijn geplaatst, zo wordt de kans op beschadigingen aanzienlijk verkleind. De glaslatten zitten bij kozijnen aan de binnenkant, dit noemt men een droge methode. Het op een later tijdstip vervangen van dubbelglas wordt hierdoor versneld en dus vergemakkelijkt, ook wordt de inbraakveiligheid verhoogd. Mocht het kozijn vervangen zijn, dan wordt zij schoongemaakt en de klant krijgt verdere uitleg over de werking van het kozijn.