Geen kozijn heeft het eeuwige leven en vroeg of laat moet ieder kozijn vervangen worden, maar kost het vervangen van een kozijn in Groningen eigenlijk minder dan in Den Haag of juist niet. Deze vraag wordt in de komende alinea’s beantwoord.

De concurrentie

In elk deel van Nederland zijn er dure en iets minder dure kozijn specialisten te vinden. Het kan alleen niet worden ontkend dat in regio’s als Limburg en Zeeland minder concurrentie is, waardoor de prijzen in deze regio’s vaak iets hoger uitvallen. Verder geldt in heel Nederland dat kunststof kozijnen minder kosten dan houten kozijnen en dat aluminium kozijnen op hun beurt weer meer kosten dan houten kozijnen.

Niet alle kozijnen kunnen zonder vergunning worden vervangen. Stalen kozijnen in een oud monumentaal pand kunnen bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de gemeente worden vervangen door moderne kunststof kozijnen. Gemeenten verlenen niet kosteloos een vergunning, als burger bent u altijd verplicht legeskosten te betalen, deze kunnen per gemeente verschillen, zoals zal blijken uit de rest van dit artikel.

Welke invloed hebben gemeenten op de kozijnen kosten?

U wilt alle kozijnen van de voorgevel vervangen, in totaal gaat het om € 5.000 aan nieuwe kozijnen. Had het uitgemaakt of u had gewoond in Groningen, Enschede, Tilburg of Den Haag? Natuurlijk is het antwoord: ja.

In de gemeente Groningen moet een minimaal bedrag aan legeskosten worden betaald, namelijk € 101,90. Daarnaast geldt dat per € 1.000 aan bouwkosten € 34,40 moet worden neergeteld. Toch is het minimale bedrag dat u in Groningen moet betalen laag vergeleken met Enschede, waar het minimum is vastgesteld op € 225. In Tilburg is het minimale bedrag aan legeskosten vastgesteld op € 160 en moet over de bouwkosten een percentage van 3,18% worden betaald. Het percentage in Den Haag is hoger met 3,52%, maar daar staat tegenover dat de minimale legeskosten lager zijn met € 110.

Gelet op het bovenstaande voorbeeld, moet in Groningen € 172 aan legeskosten worden betaald, in Enschede € 225, in Tilburg € 160 en in Den Haag precies € 176. Het absolute verschil is het grootst tussen Enschede en Tilburg, maar gelet op de totale kosten van het vervangen van de kozijnen is dat verschil bijna te verwaarlozen.

Samenvattend

Er kan worden geconcludeerd dat de kosten van een kozijn in Groningen niet veel lager zijn dan die van een kozijn in Den Haag, ook niet als rekening wordt gehouden met de legeskosten. Overigens is de prijs die u uiteindelijk voor uw nieuwe kozijnen moet betalen, het meest afhankelijk van uw onderhandelingskwaliteiten.

FacebookTwitterMore...